Category: ข่าวสาร

ข่าวสาร
weerapich

พิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ (โหลดบัณฑิต) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2567 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

พิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล ๑๐๐ องค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล ๑๐๐ องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารโหลดบัณฑิต ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีและร่วมรับฟังการบรรยายจากพระวิทยากรท่านพระครูสังฆภารวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านมอญ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

การอภิปรายเชิงวิชาการ Online ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมการอภิปรายเชิงวิชาการ Online ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง แต่งหน้าเสริมออร่า รับโชค เรียกรัก โดย คุณพรบัญชา ใหม่กันทะ (เมียลอย ใจดี The Voice 4)

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนสักการะและร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ รวมถึงฉลองป้ายเก็บอัฐิใหม่ของพระเจ้าอินทวิชชยานนท์ ในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

ร่วมงานยอสวยไหว้สาพระญามังราย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงปี่พาทย์ล้านนา ประกอบพิธีสักการะพระญามังราย ในงาน ยอสวยไหว้สาพระญามังราย ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมกันนี้ผู้บริหารยังได้ร่วมเดินในขบวนแห่เครื่องสักการะอีกด้วย

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

ร่วมงาน “728 ปี๋เมืองเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “728 ปี๋เมืองเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะกรรมการกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย และองค์กรเครือข่าย

อ่านต่อ »
ข่าวสาร
weerapich

ร่วมกิจกรรมงานวันดา “ยอสวยไหว้สา พระญามังราย 728 ปี เมืองเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานวันดา (วันเตรียมงาน) “ยอสวยไหว้สา พระญามังราย 728 ปี เมืองเชียงใหม่” ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง