กิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุญเรือง

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. กิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุ…

กิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุญเรือง

“การศึกษาประวัติศาสตร์วัดและชุมชนท้าวบุญเรือง จากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุ”

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หัวข้อ “การศึกษาประวัติศาสตร์วัดและชุมชนท้าวบุญเรือง จากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุ” โดยมีพระภิกษุและชาวบ้านท้าวบุญเรืองเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้พบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของวัดท้าวบุญเรืองที่สำคัญและน่าสนใจ ซึ่งทำให้วัดและชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุต่างๆ มีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ต่อไป

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง