คณะกรรมการประจำสำนัก

  1. Home
  2. คณะกรรมการประจำสำนัก

ประธานกรรมการ

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

รศ.เรณู วิชาศิลป์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวพิรพร เขียวเขิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้จัดการศูนย์ความรู้สร้างสรรค์/นักส่งเสริมองค์ความรู้อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

นายไพศาล สุขเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารโรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่

อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายอนันต์ สุคันธรส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานสภาวัฒนธรรม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อ.สิริพร คืนมาเมือง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง