พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ ประจำเดือน กันยายน

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ ประจำเดือน กันยายน

พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ ประจำเดือน กันยายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ ประจำเดือน กันยายน ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน เวลา ๐๙.๐๙ น.พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สมาธิ ประจำเดือน กันยายน

📝ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีผ่านทาง QR Code หรือ bit.ly/3EuYvUo

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดยใช้บริการรถรับ – ส่งของมหาวิทยาลัย จากพื้นที่เวียงบัวไปยังศูนย์แม่ริม เข้าดำเนินการจองรถในระบบ https://bus-service.cmru.ac.th โดยจองล่วงหน้าก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดินทาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมจะได้รับ ๑ หน่วยกิตกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง