การอบรมหลักสูตร “การฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บพระราชชายา”

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. การอบรมหลักสูตร “การฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บพระราชชายา”

การอบรมหลักสูตร “การฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บพระราชชายา”

เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร “การฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บพระราชชายา” วิทยากรการอบรมอาจารย์ฉัตร์นิพัฒน์ จิโนสา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ล้านนา

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Islamic University of Indonesia, University of Lampung, University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย และประชาชนทั่วไป

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง