การประกวดวาดภาพสรรพศิลป์ : ๑ ศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. การประกวดวาดภาพสรรพศิลป์ : ๑ ศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดวาดภาพสรรพศิลป์ : ๑ ศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการประกวดวาดภาพสรรพศิลป์ : ๑ ศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่ เรียงร้อยศิลปวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ในหัวข้อเรื่อง “๑ ศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์สู่ผลงานที่แสดงออกผ่านทักษะความรู้ในงานศิลปะ ในวาระโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการประกวดวาดภาพเป็นจำนวนมาก

โดยผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได่แก่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ (ทีม ๑)และระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง