จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภูมิปัญญาด้านภาษาและเอกสารของชาวล้านนา รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษาในเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง