โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คติธรรม คุณธรรม นำชีวิต สู่ความสำเร็จ” โดยท่านพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง