สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาการและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากรการบรรยาย ได้แก่ ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงศ์ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง