ต้อนรับคณะภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ต้อนรับคณะภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง

ต้อนรับคณะภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง ที่ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง