จัดการประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. จัดการประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อคว…

จัดการประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง จัดการประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และปาฐกถา เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น” พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ปีการศึกษา 2566 และเยี่ยมชมนิทรรศการตลอดจนการนำเสนอผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง