จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง”

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง”

จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง”

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง” วิทยากรโดยพ่อครูนพดล คำมูล เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง