ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2567 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเทิดไทย ขวัญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์สด แดงเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ และเรื่อง เส้นทางทำข้อมูลนำเสนอพระธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก โดยผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง