พิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. พิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคร…

พิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเทวาภิเษก (อารตีไฟ) องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ (โหลดบัณฑิต) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประกอบพิธีได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดนันทวัฒน์ (พระอาจารย์พยุงศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าแดด และพิธีบวงสรวงอารตีไฟองค์พระพิฆเนศวร ผู้ประกอบพิธีโดยพิทธาจารย์ เทวินทร์ ถาธรรม สำหรับองค์พระพิฆเนศวรสร้างจากมวลสารดอกไม้มหามงคล 100 องค์ เป็นปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มี 4 กร

กรที่ 1 ประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลความผาสุก และความสำเร็จให้กับผู้ที่สักการะบูชา

กรที่ 2 ถือคัมภีร์ใบลาน อันหมายถึง ศูนย์รวมสรรพวิชาองค์ความรู้

กรที่ 3 ถือดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ

กรที่ 4 ถือขนมโมทกะ เพื่อเป็นการประทานให้รางวัลกับผู้ที่สร้างคุณงามความดี

ผลงานการปั้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้มีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศและกดพิมพ์พระพิฆเนศวรองค์ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง