การประชุมคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. การประชุมคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัล โดยมีการคัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ ด้วยการที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเอกสารประกอบทางวิชาการที่แสดงถึงกระบวนการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผลการคัดเลือกทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์และทาง facebook page

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง