การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒน…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณฐาปนีย์ เครือระยา จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการจากกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนสภา และสโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนนโยบาย 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นระบบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง