ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยเปิดรับสมัครผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 และดำเนินการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นั้น โดยมีผลงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 11 ผลงาน แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำนวน 7 ผลงาน และระดับดี จำนวน 4 ผลงาน


ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง