ต้อนรับคณะนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 เอกคู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ต้อนรับคณะนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 เอกคู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ต้อนรับคณะนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 เอกคู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เอกคู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (พลัสสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-University)

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง