สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้บริหารและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (ยูเนสโก ประกาศให้ เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งที่ 4 ของไทย และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จากนั้นนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาทบทวนแผนงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง