อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีและร่วมรับฟังการบรรยายจากพระวิทยากรท่านพระครูสังฆภารวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านมอญ

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง