“เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”ประจำปีพุทธศักราช 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”ประจำปีพุทธศักราช 2567

“เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”ประจำปีพุทธศักราช 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เพื่อสรรหาและคัดเลือกบคุลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีประกาศดังแนบ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายะละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสรรหาได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างประกาศนี้ กำหนดเวลาในการส่งประวัติและผลงานระหว่างวันที่ 7-27 พฤษภาคม 2567

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง