การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

 

11207351_553056658183408_2208272928999337387_n

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงวิชาการ Thailand TESOL เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Moving towards ELT in 21st Century) ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอและอภิปรายแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนการสอนในชั้นเรียนสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ในการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน