ความเป็นมาของเพลงชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่

“เทิดศักดิ์ รักของข้า สูงลอยเลิศฟ้า อากาศไทย” หนึ่งในเพลงชุด วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ที่นักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้ได้ จากวันที่เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่รั้ววิทยาลัยครู และเริ่มการต้อนรับน้องใหม่ สิ่งหนึ่งที่รุ่นพี่จะสอน เพื่อจะถ่ายทอดความเป็นวิทยาลัยครูจากพี่สู่น้อง คือ เพลงเทิดศักดิ์ จึงเสมือนเป็นเพลงประจำวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ที่ทุกคนสามารถร้องเพลงจนจบ แต่ไม่ทราบถึงที่มาของเพลงนี้ ….จากคำบอกเล่าของพ่อครูวิเศษ บุญนนท์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ อดีตนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ป.กศ.สูง (พ.ศ.2510 – 2513) จึงทำให้ทราบถึงที่มาของเพลง ชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ดังนี้

 260 total views,  1 views today

ราชกกุธภัณฑ์ : เครื่องสูงเทียมยศ

     นับแต่ครั้งโบราณกาลเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ขาดไปไม่ได้คือ “เครื่องราชกกุธภัณฑ์” เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าฟ้าราชาธิบดี มักปรากฏให้เห็นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ และพระราชพิธีอื่น ๆ

          ทางล้านนา “เครื่องราชราชกกุธภัณฑ์” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เครื่องสูง” บางแห่งเรียกว่า “เครื่องเทียมยศ” มีบทบาทในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 292 total views,  1 views today

ชุพระธาตุตามคติชาวล้านนา

  ตามคติความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจวิเศษของวัตถุธาตุ มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกเชื้อชาติ จะมีศาสนายึดถือหรือไม่มีศาสนาก็ตาม เป็นเรื่องราวที่กล่าวขานกันมาเนิ่นนานแล้ว ซึ่งมีคติความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น การนำเอาวัตถุธาตุตามธรรมชาติ กระดูก ไม้มงคล มาเป็นเครื่องลางติดตัว หรือ ตั้งไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น

 273 total views,  1 views today

1 2