สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูไพบูลย์เจติยารักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี เป็นธานสงฆ์ในการเปิดสอบ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป