ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงกลองล้านนาและฟ้อนเล็บ เนื่องในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ต. สะลวง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ นั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในงานดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

 496 total views,  4 views today