สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

    ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์” ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม เป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรม เป็นการสืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล จำนวน ๑๐ ท่าน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๙๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 31