นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร”

นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร” ในงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท

ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อก่อตั้ง “สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน ๓๒ แห่ง

นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 2 3 19