ขอเชิญเข้าร่วมงาน ๙๓ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ๙๓ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา และ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผ้าพุทธ ผ้าผี ผ้าพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย์” ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 ฮ่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกล้าดำหัว แต่งหย้องคัวงาม”

เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

1 2 3 17