อบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง โดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ วิทยากรโดย คุณนริศ บุญสถิตย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน OTOP ดีเด่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก

 226 total views,  1 views today

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานกฐิน

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาบาตร วัดแม่สาหลวง ต.แม่สาอ.แม่ริม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมี มีนายก อบต.แม่สา คณบดี ผศ.ดร.สมบัติ สิงหราชเป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ให้เกียรติร่วมงาน

 218 total views,  1 views today

อ.วาทินี คุ้มแสง ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงของดีแต่อำเภอทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอสารภี

 237 total views,  1 views today

อ. ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผอ. ร่วมงานแต่งสวยด้วยสวยดอก

เมื่อวันศุกร์ที่ 6พย.เวลา 17:00น.ณ หอศิลป ด้านหลัง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผอ.สำนักศิลปและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมงานแต่งสวยด้วยสวยดอกครั้งที่ 2 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงนิทรรศการสวยดอกกับ 12 นักษัตรและประวัติความเป็นมาของสวยดอก นอกจากในงานนี้ยังมีการ เลี้ยงแบบcocktailให้แก่แขกที่มาร่วมงาน โดยใช้สวยดอกมาเป็นภาชนะใส่อาหาร และยังมีการแสดง Fashion Show ของนักศึกษาที่สวมใส่เสื้อผ้า ทันสมัยและการตกแต่งลวดลายสวยดอกบนเสื้อผ้า

 231 total views,  1 views today

อ.วาทินี คุ้มแสง รองผอ. ร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการ ร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2015 ณ ลานจัดแสดงศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3 เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 221 total views,  1 views today

1 82 83 84 85