สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” จาก รากนครา บ่วงบรรจถรณ์ ภาพภ่ายความทรงจำและตัวตน ของคนในประวัติศาสตร์ วิทยากร: อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. และเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”  วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับเกียรติบัตรในฐานะให้การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”

สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

ขบวนกระทงใหญ่ มร.ชม. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชย์สันตติวงศ์ 

อบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

1 2 3 12