ข่าวสาร

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการนำเสนอและนิทรรศการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

 เมื่อวันที 18 กันยายน 2566 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการนำเสนอและนิทรรศการ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง ART C 312 อาคารอเนกประสงค์ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูศึกษาและจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้ารับ การอบรม นำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปบูรณาการกับการศึกษาภาคสนาม ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาในชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต คุณศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ
 ผลการประกวด กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาภูผาผ้าทอกะเหรี่ยง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัล ที่ 2 ได้แก่กลุ่ม ดุนลายงามวิจิตร ลิขิตผ้ามัดย้อม ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 ได้แก่กลุ่มอลังการลายคำล้านนา ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่กลุ่มเชปกาเกอะญอผ้าทอกะเหรี่ยง และกลุ่มถักโครเชต์ใยกัญชงประยุกต์ศิลป์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *