อ.วาทินี คุ้มแสง ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2

12274627_552132054942535_5344221096617267017_n

อ.วาทินี คุ้มแสง ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงของดีแต่อำเภอทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอสารภี

 345 total views,  2 views today