อบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง

 

11215845_551577371664670_8679714922889943454_n

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง โดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ วิทยากรโดย คุณนริศ บุญสถิตย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน OTOP ดีเด่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก

 

 117 total views,  2 views today