การประชุมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2558

12107780_541537286002012_8063793674542679868_n

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุทธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 

 330 total views,  3 views today