ข่าวสาร

ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล  จันทน์หอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา) และ อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการ

๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด
๐๙.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
วิทยากร
 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล  จันทน์หอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา)
 – อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
๑๑.๓๐ น. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๒.๐๐ น ปิดการเสวนา

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *