ข่าวสาร

งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” ที่ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล  จันทร์หอม และ อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 2 ท่าน

งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัย ได้รับฟัง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.ลมูล จันทน์หอม ที่ได้ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวของโคลงนิราศหริภุญชัย ซึ่งเมื่อ28ปีที่แล้ว ท่านได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย: การวินิจฉัยต้นฉบับ” นับเป็นงานวิจัยที่มีคุณูปการต่อการศึกษาวรรณกรรมล้านนาเป็นอย่างยิ่ง และวันนี้ท่านยังได้นำเสนอข้อค้นพบใหม่ของ ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ที่พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งโคลง ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมภาคีราชบัณฑิตเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ยังได้รับฟังการขับโคลงล้านนาจาก อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย นับได้ว่าการจัดงานเสวนาทางวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการย้ำเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของโคลงนิราศหริภุญชัยในวาระครบ 500 ปี ในปี 2560 นี้ด้วย

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *