สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยดร.ราชรถ ปัญญาบุญ (ผู้อำนวยการ) และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ (ผู้อำนวยการ) และ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง (รองผู้อำนวยการ) บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นระหว่างพี่น้องชาวราชภัฏ และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกัน ดำเนินงานอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ และภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป

 235 total views,  2 views today