ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และทำนุบำรุงองค์ความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีพระสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักวิชาการจากองค์กรภาครัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *