ข่าวสาร

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ กิจกรรมคือ

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. การศึกษาภาคสนาม ด้วยการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้เลือกพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฏาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
และในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา จำนวน ๘ กลุ่ม ที่ได้ลงศึกษาในพื้นที่จริง ด้วยการสัมผัสกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาของชุมชนตามโครงการที่แต่กลุ่มได้นำเสนอ โดยนำเสนอในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมดินยิ้ม
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม Creative Lanna
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีมนักพัฒนาตัวน้อยกับโลกอันกว้างใหญ่
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมวัดโลกโมฬี สาขาวิชาภาษาตะวันตก
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมบวชป่า ประถมศึกษา

โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ จะได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และหน่วยกิตกิจกรรม

นอกจาก ผู้เข้าร่วมนำเสนอทั้ง ๘ กลุ่ม แล้ว ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ประกอบด้วยคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และโรงเรียนเชตุพนศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *