ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 342 total views,  2 views today