ข่าวสาร

การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. เป็นการเสวนา โดยมีพระครูปริยัติกิจมงคล รองเจ้าคณะอำเภอสารภี เจ้าอาวาสวัดช่างเคิ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา พระครูสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดปากเหมือง เป็นผู้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของวัดปากเหมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวชี้แจงความเป็นมาของโครงการและสรุปผลเบื้องต้น จากนั้นนายดิเรก อินจันทร์ และนายอนุชิต ณ สุนทร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลาน ณ วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุสามเณร คณะกรรมการวัดปากเหมือง ศรัทธาประชาชน คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง เข้าร่วมฟังและซักถามด้วย


ผลจากการเสวนาดังกล่าว ทำให้ทราบว่าคัมภีร์ใบลานของวัดปากเหมืองมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ผูก สำรวจแล้ว 1,665 ผูก ทำทะเบียนเสร็จแล้ว 770 ผูก และมีคัมภีร์ใบลานที่ชำรุด ไม่สามารถทำทะเบียนได้อีกจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 300 ผูก) พบคัมภีร์ใบลานที่เก่าที่สุดคือ พ.ศ.2359 และพบใบลานที่ระบุว่าจารที่วัดปากเหมือง คือ พ.ศ.2360 ส่วนใบลานที่มีอายุน้อยที่สุด คือจารเมื่อ พ.ศ.2524 แสดงว่าวัดปากเหมืองมีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี นอกจากนั้นยังพบรายชื่อเจ้าอาวาสวัดปากเหมืองในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาหลายรูป และพบชื่อของวัดปากเหมืองที่เรียกแตกต่างกันไป เช่น วัดปากเหมืองแก้วกว้าง ท่าท้างป่ายางซุม เป็นต้น

วีดีโอบันทึกการนำเสนอข้อมูล


ในช่วงบ่าย คือเวลา 13.00-16.00 น. พระครูสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านปากเหมือง คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ได้ร่วมกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงในการห่อและมัดผ้าคัมภีร์ใบลานที่ได้มีการสำรวจเสร็จแล้ว ตลอดจนได้มีการประกอบพิธีขอขมาและถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานด้วย
ในโอกาสที่มีการจัดเสวนาเพื่อนำความรู้คืนสู่ท้องถิ่นครั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถวายกล้าลานและปลูกต้นลานที่วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ ต้น เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมทาง Facebook fanpage

ข่าว : ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *