ร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา


เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ โดยมีพระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เมตตารับมอบและอนุโมทนาบุญ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้อุทิศส่วนกุศลในการถวายต้นสลากภัต นี้เพื่อไปหายังอดีตผู้บริหาร บูรพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่จนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการรักษาพุทธประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่

 239 total views,  1 views today