ข่าวสาร

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ กิจกรรมคือ
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. การศึกษาภาคสนาม ด้วยการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้เลือกพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
และในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๑๓ ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ กลุ่ม และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๙ กลุ่ม ที่ได้ลงศึกษาในพื้นที่จริง ด้วยการสัมผัสกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาของชุมชนตามโครงการที่แต่กลุ่มได้นำเสนอ โดยนำเสนอในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม ART Sansai


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม The Project of Youth Dara


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีม เชียงดาวบ้านเกิดของเรา


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม รักษ์เชียงดาว

ระดับอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม หมอพื้นบ้าน


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม Geo for Prunus


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีม JPN 2018


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ตำนานสานก๋วย


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Geo Group


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม นางฟ้านักพัฒนา


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ประถมศึกษา


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ศิลปะไทยหัวใจเดียวกัน


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม GEO 7


โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ จะได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *