มุทิตาจิต “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตพระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ” (สอาด ขนฺติกมหาเถระ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา และพิธีฉลองเปรียญธรรม มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน โดยมีพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ร่วมในพิธี ท่ามกลางการร่วมงานของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 259 total views,  1 views today