ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมการประกวดในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 241 total views,  1 views today