ข่าวสาร

การประกวดโครงการ อัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์ สร้างเสน่ห์ให้อัตลักษณ์วิถีชุมชนให้มีคุณค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน

 คุณสมบัติการเข้าประกวด

  1. การประกวดเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๑๐ คน พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
  2. ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
  3. โครงการของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม จำนวน  3 คะแนน (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

รางวัลการประกวด  (ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)

รางวัลที่ 1       เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน)
รางวัลที่ 2       เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร  (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
รางวัลที่ 3       เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน)
รางวัลชมเชย    เงินรางวัล จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษา)  จำนวน 2 รางวัล

 

กำหนดการประกวดและประกาศผล

ที่ รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ
1 ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ เมษายน – พฤษภาคม 2562
2 ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
3 ส่งโครงการที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 15 มิถุนายน  2562
4 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 30 มิถุนายน 2562
5 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประกวด 19 กรกฏาคม 2562
6 การสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา

 

(ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการเอง)

20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
7 ส่งรายงานการดำเนินโครงการ พร้อมไฟล์รายงานการดำเนินโครงการ (Word File) 15 สิงหาคม 2562
8 นำเสนอการดำเนินโครงการ 23 สิงหาคม 2562
10 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล 23 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   อาคารเทพรัตนราชสุดา  โทรศัพท์ 053 88 5891

 

ประกาศหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *