ข่าวสาร

[ขยายเวลารับสมัครจนถึง 6 มี.ค. 63] รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ประจำปี 2563-2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2563-2564

เพื่อคัดสรรหานักศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สอนวิชาดนตรีไทย-ล้านนา จำนวน 2 คน และสอนวิชานาฏศิลป์ไทย-ล้านนา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 25พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

กำหนดรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 053-885880
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 • การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะแจ้งกำหนดการให้ผู้สมัครรับทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้สามารถติดตามกำหนดการบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐานการสมัคร

 • Application Form For Thai Cultural Student Exchange Program (Download ได้ทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.culture.cmru.ac.th)
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ชุด

กำหนดรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ มึนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์
  ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๐
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
 • การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคาร
  เทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะแจ้งกำหนดการให้ผู้สมัครรับทราบ
  เป็นรายบุคคล ทั้งนี้สามารถติดตามกำหนดการบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะ
  และวัฒนธรรม
ประกาศใบสมัคร

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *