ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน Shiga University

เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากร คืออาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา หลักสูตรการประดิษฐ์เครื่องจักสาน วิทยากรคือ แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล และ หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยขั้นต้น วิทยากรคือ อาจารย์สุนิษา สุกิน บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพของนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีที่สองมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *