ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูอาสา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สอนวิชาดนตรีไทย-ล้านนา จำนวน ๒ คน และสอนวิชานาฏศิลป์ไทย-ล้านนา จำนวน ๒ คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนั้น บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจึงขอแจ้งผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการสอนดนตรีไทย – ล้านนา
๑. นายศิวดล ผิวนวล วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. นายเฉลิมศักดิ์ มะตัน วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ประเภทการสอนนาฏศิลป์ไทย – ล้านนา
๑. นางสาวอทิติยา สมุดชัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
๒. นางสาวหัทยา ชาญวิช วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *