ข่าวสาร

สำนักศิลป์ฯ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวปฏิบัติ/มาตรการความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากร จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย และ การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางบรรเทาสาธารณภัย ช่วงบ่าย การบรรยาย เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารสูงตามแผนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  การฝึกใช้เครื่องดับเพลิงเคมี ชนิดต่าง ๆ   ฝึกการดับเพลิงจากน้ำมัน ก๊าซ และการฝึกการใช้สายดับเพลิง หัวฉีด  ทั้งนี้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี จากทีมวิทยากรเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *