โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก โดยมีคุณสมนึก บุญทา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสักการะล้านนาเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวนมาก  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำเครื่องสักการะล้านนาซึ่งเป็นฝีมือของผู้เข้าร่วมอบรมน้อมถวายในพิธี “ยอสวย ไหว้สา พระยามังราย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมแรงกายแรงใจประดิษฐ์เครื่องสักการะเพื่อน้อมถวายในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของชาวล้านนา

 128 total views,  1 views today