เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏษ์ สิตานุรักษ์ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนนักศึกษา และประชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษา ชุมชน และวัดในท้องถิ่น ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำนิทรรศการทูลพระขวัญเจ้านายล้านนาและกิจกรรมการสาธิตการทำพับสาไทลื้อจากกระดาษสาเข้าร่วมโดยมี นายภวัต ณ สิงห์ทร และ นายวรวิทย์ ผัดเป้า เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เครื่อข่ายวัดและสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

 116 total views,  1 views today